Privacy Verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website DE PASSIE VAN JEZUS en op de gegevens die verzameld worden door de stuurgroep van DE PASSIE VAN JEZUS.
Lees je verder op deze website, dan ga je akkoord met ons privacybeleid.

Dit zijn de contactgegevens van de stuurgroep:
website:             www.depassievanjezus.be
e-mail:                info@depassievanjezus.be
voorzitter:         Herman Vandeneede
telefoon:            015 65 30 18
adres:                 Vrouw van Mechelenstraat 16, 2800 Mechelen

jouw gegevens
Meldde je je aan als speler of medewerker voor de passie van jezus, dan hebben wij voor een vlotte samenwerking en communicatie de volgende gegevens van jou nodig: naam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en adres. Om praktische redenen (kostuums, rolverdeling) hebben wij ook je maten en een foto van jou nodig. Hebben we nog andere gegevens nodig, dan vragen we jou daar toestemming voor.

Neem je via de website contact met ons op of bestel je via deze weg tickets, dan geef je ons de toestemming om de volgende gegevens van jou te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres en andere gegevens die noodzakelijk zijn om jouw bericht te beantwoorden of je bestelling te volbrengen.

In geen geval verkopen we jouw gegevens aan derden. We geven jouw gegevens alleen door indien noodzakelijk voor het volbrengen van het project (bv. naaien kostuums) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De stuurgroep van DE PASSIE VAN JEZUS gaat zorgvuldig om met jouw gegevens.
Je kan op elk moment vragen om de gegevens die we van jou bewaren op te vragen, aan te passen of te laten verwijderen. Contacteer ons dan via info@depassievanjezus.be. Om zeker te zijn dat jij het bent die inzage in of aanpassing van je gegevens wil, zullen we je vragen je officieel te legitimeren.

beeldmateriaal en namen
Kies je ervoor om deel te nemen of mee te werken aan DE PASSIE VAN JEZUS, dan geef je ons de toestemming om jouw naam te vermelden op de website, in het programmaboekje en in ander communicatiemateriaal. Door mee te werken ga je er ook mee akkoord dat we foto’s van jou delen op onze website, sociale media en andere communicatie. Het spreekt voor zich dat wij daar zorgzaam mee omspringen.

veiligheid van je gegevens
We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor het volbrengen van het project en om je op de hoogte te brengen van een volgende editie. We stellen alles in het werk om de gegevens die we van jou hebben, veilig te bewaren in de lijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@depassievanjezus.be.
Desnoods kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

cookies
Verken je onze website, dan verzamelt die gegevens over activiteit, internetbrowser en apparaattype. Die gegevens blijven anoniem, ze geven ons alleen een idee van wie onze website vindt en hoe die gebruikt wordt. Dankzij deze gegevens van Google Analytics kunnen we onze website verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Die zijn nodig om hem naar behoren te laten werken en jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Via analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy, analyseert deze website jouw surfgedrag.

Bij je eerste bezoek aan onze website werd je automatisch geïnformeerd over deze cookies en kon je  er toestemming voor geven. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Ook alle eerder opgeslagen informatie kan je verwijderen via de instellingen van je browser.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Omdat dit door ons niet te controleren is, is het zinvol om als ouder/voogd de online activiteit van de jongere op te volgen.

wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wijzigingen in het privacybeleid van DE PASSIE VAN JEZUS gaan in op het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Hieronder vind je de datum waarop dit document voor het laatst werd aangepast.


Laatste update privacyverklaring: 30 december 2021


Benieuwd naar het boek DE PASSIE VAN JEZUS
in verstilde woorden en sprekende beelden?